Salavat na Poslanika Muhameda, a.s.

Neka je  hvala Allahu Gospodaru svih svjetova koji je učinio da islam bude naša vjera, a Poslanik Muhammed, a.s.  Donosimo salavate i selame na njega, njegovu časnu porodicu, ashabe, tabi’ine kao i na naše šehide.

Draga braćo u islamu, poštovani džemate!

muhammed-a-sDanas ćemo govoriti na temu:“  Salavat na  Poslanika Muhameda, a.s.“. Allah, dž.š., u Kur`anu kaže:“ Innellahe vemelaiketehu jusallune alennebijji. Ja ejju hel-lezine amenu sallu alejhi ve sellimu teslima.“ „ Allah i meleki Njegovi blagosiljaju vjerovjesnika. O vjernici, donosite i vi salavate na njega i šaljite mu selame – pozdrav.“ ( Sura El-Ahzab, 56)

Postoji veliki broj hadisa koji govore o vjerodostojnim salavatima na Poslanika, navest ćemo neke: „Svakom sljedbeniku islama koji iskreno donese salavat na mene, Allah će mu na Sudnjem danu udesetorostručiti svoju milost, upisati mu deset nagrada i oprostiti mu deset grijeha.“ ( Ahmed, Buharija)

Dalje kaže Allahov Poslanik, a.s.: „Ko na mene bude  donosio salavate za njega će meleki od Allaha tražiti oprosta, sve dok ne prestane salavat donositi. Pa neka svako od vas odluči šta mu je bolje, smanjiti ili povečati donošenje salavata.“ ( Ibn ebi Šejbe u Musannefu)

Braćo, poslije obaveza prema Allahu, dž.š., naša najveća obaveza je prema Muhamedu, a.s. Vjera je za vjernike najveća Allahova blagodat na zemlji, a da bi se ona raširila i učvrstila Muhamed, a.s., je podnio ogromne napore. Jedan od načina na koji istinski vjernici pokazuju zahvalnost prem Muhamedu, a.s., je donošenje salavata na njega.

Čak nam Allah, dž.š., u navedenom ajetu na početku hutbe naređuje, braćo, da učimo salavate na Muhameda, a.s. iz čega proizilazi da je učenje salavata na Poslanika farz – stroga obaveza. Ima hadisa od Poslanika, a.s., koji govore o kazni onoma koji ne donose salavat kad se spomene ime Poslanika. Rekao je Allahov Poslanik Muhamed, a.s.: „ Propao je i ponižen onaj koji, kada se u njegovom prisustvu spomene moje ime, ne donese salavat na mene.“ ( Tirmizi i Hakim)

Najviše prava na moj šefaat na Sudnjem danu imaju oni koji su najviše donosili salavat na mene.“

Najveći škrtac je onaj koji, kada se u njegovom prisustvu spomene moje ime, ne donese salavat na mene.“

Dalje kaže Muhamed, a.s., u sljedećem hadisu:“ Kada čujete mujezina ponavljajte ono što on kaže, a zatim donesite salavat na mene, jer ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti deset salavata. Potom tražite od Allaha za mene „vesilu“. To je posebno mjesto u Džennetu koje je namjenjeno jednom Allahovom robu, a ja se nadam da ću to biti ja. Ko bude za mene tražio „vesilu“ osigurat će sebi zauzimanje – šefa`at.“ ( Muslim)

Najbliži meni na Sudnjem danu jesu oni koji su najviše donosili salavat na mene.“ ( Tirmizi i Ibn Hiban)

Svaki naš važniji govor trebamo otpočinjati donošenjem salavata na Poslanika koji kaže: „ Svaki govor u kome nije spomenuto Allahovo ime i pročen salavat na mene lišen je svakog blagoslova.“

Najbolje vrijeme za donošenje salavata je uoči petka i petkom. Rekao je o tome Muhamed, a.s.: “ Petkom i uoči petka donosite salavat na mene. Ko to bude radio ja ču mu biti svjedok i zagovornik na Sudnjem danu.“

Salavat  treba učiti na početku, u sredini, i na kraju dove. To je jedan od uslova da dova bude primljena.  Salavat treba učiti poslije ezana, pri ulasku i izlasku iz džamije.

Salavat na Allahova Poslanika, a.s., se može donijeti u bilo kojoj formi. Najkraći je:“Allahumme salli ala muhammed.“  Napotpunija forma donošenja salavata na Allahova Poslanika, a.s., je ona koja se ući na kraju svakog namaza – poslije učenja Et-Tehijjatu -, a to su nam dobro poznati salavati.

Iz svega navedenog možemo zaključiti da je Allah, dž.š., odlikovao Muhameda, a.s., počasnim mjestom time što ga obasipa Svojom milošću, i time ujedno potvrđuje i ispravnost Poslanikove ličnosti i čistotu njegove duše. Sve se to odnosi i na časnu porodicu Poslanika Muhameda, a.s. Prije nego što je nama naredio donošenje salavata na Poslanika Muhameda, a.s., Uzvišeni Allah počinje prvi i u tome Ga slijede meleki. Ovo je još jedna od niza Poslanikovih odlika nad ostalim stvorenjima, jer je Muhamed, a.s., poslat iz milosti prema svim svjetovima.

”Gospodaru naš, učini nas od onih koji vole Poslanika, a.s., učini nas dostojnim njegova šefa`ata i dostavi nebrojene salavate i selame Tvome miljeniku Muhamedu poslaniku, njegovoj porodici i ashabima. Allahu naš, smiluj nam se, oprosti nam grijehe naše i uvedi nas u Džennetu-l-firdevs.” Amin

 

Mesdžid BIZ Linköping, 08.02.2013.god. / 27.Rebiu-l-evvel, 1434.h.g.

Pripremio: Fehim ef. Čajlaković

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>